Plats: Oxelösund-Nyköping
info@pokerrunopen.se

Föreningen

Poker Run drivs av den ideella föreningen Sportbåtsklubben i Oxelösund och Nyköping.

Föreningen har som ändamål att främja båtlivet i Oxelösund och Nyköping med omnejd, speciellt med inriktning på båtar av sportbåt- och powerboatkaraktär. Föreningen arbetar aktivt med att ge vuxna och barn en chans att komma ut i skärgården. Föreningen har även som målsättning att årligen anordna Poker Run Open, ett båtevenemang som vänder sig till sportbåt- och powerboatägare runt om i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Medlemskap
Så fort vi har ett bankkonto på plats så kommer vi öppna upp för medlemskap. Medlemsavgiften kommer vara 100 kr/familj. Medlemskapet kommer bland annat ge rabatt för att delta i det årliga Poker Run som arrangeras (100 kr rabatt).

Styrelsen
Ordförande: Daniel Damperud
Vice ordförande: Björn Lundgren
Kassör: Johan Kempe
Sekreterare: Christer Kempe

Våra stadgar
Våra stadgar antogs 2021-01-15 och finns att läsa via denna länk.


Sponsorer