Plats: Oxelösund-Nyköping
info@pokerrunopen.se

Regler

I år kommer vi ha två klasser, en för båtar under 24 fot och en för de över 24 fot. För större säkerhet kommer det vara två separata starter. 

Minimikrav för att få deltaga är att båten ska kunna marscha 35 knop
(Undantag kan göras). Övriga regler som ska följas för att få delta är kort och gott:

  • Alla lyder direkt under masterboat, ingen passerar masterboat innan signalflagg
  • All åkning sker på egen risk
  • Håll avstånd och ha uppsikt bakåt, speciellt vid omkörning/filbyte.
  • Alla passagerare måste använda godkänd flytväst
  • Alla förare måste använda dödmansgrepp om det existerar i båten
  • Gällande sjölag gäller och ska följas (T.ex nykter förare och fartbegränsningar)
  • Poker Run Open-arrangörerna tar inget ansvar för personskador, båtskador eller övriga incidenter