Plats: Oxelösund-Nyköping
info@pokerrunopen.se

Regler

Minimikrav för att få deltaga är att båten ska kunna marscha 35 knop
(Undantag kan göras). Övriga regler som ska följas för att få delta är kort och gott:

  • Alla lyder direkt under masterboat, ingen passerar masterboat innan signalflagg
  • All åkning sker på egen risk
  • Håll avstånd och ha uppsikt bakåt, speciellt vid omkörning/filbyte.
  • Alla passagerare måste använda godkänd flytväst
  • Alla förare måste använda dödmansgrepp om det existerar i båten
  • Gällande sjölag gäller och ska följas (T.ex nykter förare och fartbegränsningar)
  • Poker Run Open-arrangörerna tar inget ansvar för personskador, båtskador eller övriga incidenter