Regler

Minimikrav för att få deltaga är att Båten ska kunna Marscha 35 knop
(Undantag kan göras). Övriga Regler som ska följas för att få delta är kort och gott:

*Alla lyder direkt under masterboat, INGEN passerar masterboat innan signalflagg

*All åkning sker på egen risk

*Håll Avstånd och ha uppsikt bakåt. Speciellt vid omkörning/filbyte.

*Alla passagerare måste använda godkänd flytväst

*Alla förare måste använda dödmansgrepp om det existerar i båten

*Gällande sjölag gäller och SKA följas (T.ex nykter förare och fartbegränsningar)

*Poker Run Open-arrangörerna tar inget ansvar för personskador, båtskador eller övriga incidenter

 

Kommentera